Tijdens het Week-End en op Feestdagen kan U voor dringende medische zorgen terecht op de HUISARTSENWACHTPOST

http://huisartsenwachtposten.be

TEL   1733