Tijdens het Week-End en op Feestdagen kan U voor dringende medische zorgen terecht op de HUISARTSENWACHTPOST:

http://huisartsenwachtposten.be

TEL:  1733